Čtú - Aplikace ČTÚ s názvem Využití rádiového spektra poskytuje přehled podmínek stanovených ČTÚ pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace. Plán využití rádiového spektra navazuje na Plán přidělení kmitočtových pásem …

 
 Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Narodil se 25. listopadu 1963. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině (dnes Žilinská Univerzita), obor provoz a ekonomika spojů. Na Českém telekomunikačním úřadě působí již od roku 1993, kdy byl úřad ještě součástí tehdejšího Ministerstva ... . Mightnetworks

Právě na český mobilní trh ČTÚ dohlíží. Dalším jejím možným střetem zájmů se zabývalo ministerstvo spravedlnosti. Hrozilo jí pokutou kvůli jejímu angažmá v desítce společností. Zákon jí nařizuje vzdát se výkonných funkcí ve všech firmách, které vlastní.Správní poplatek se za přidělení kmitočtů, změny nebo prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nevyměřuje, a jeho výše přímo stanovena v sazebníku zákona č. 634/2004, o správních poplatcích (položka 112). Bližší údaje o úhradě správního poplatku naleznete na stránce Poplatky za individuální a krátkodobá …Mobilní aplikace ČTÚ-NetTest Českého telekomunikačního úřadu slouží pro měření základních parametrů mobilního internetového připojení (rychlost uploadu a downloadu, ping). Umožňuje zjistit informace o aktuální kvalitě mobilní služby přístupu k síti internet. Po spuštění aplikace jsou zobrazeny informace o ...Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …Číslovací plán určuje obecná pravidla tvorby národního (významového) čísla účastníků veřejných telefonních sítí a definuje jeho strukturu. Číslovací plán veřejných telefonních sítí, uveřejněný v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku. Změna č. 1 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí ...Rada ČTÚ; Působnost ČTÚ; Rozkladové komise; Boj proti korupci a ochrana oznamovatelů; Poplatky vybírané ČTÚ. Poplatky za využívání rádiových kmitočtů; Poplatky za využívání čísel; Správní poplatky; Zákon o střetu zájmů; Kontakty; Elektronická úřední deska. Správní řízení – Doručování veřejnou ... Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Narodil se 25. listopadu 1963. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině (dnes Žilinská Univerzita), obor provoz a ekonomika spojů. Na Českém telekomunikačním úřadě působí již od roku 1993, kdy byl úřad ještě součástí tehdejšího Ministerstva hospodářství. Rada ČTÚ; Působnost ČTÚ; Rozkladové komise; Boj proti korupci a ochrana oznamovatelů; Poplatky vybírané ČTÚ. Poplatky za využívání rádiových kmitočtů; Poplatky za využívání čísel; Správní poplatky; Zákon o střetu zájmů; Kontakty; Elektronická úřední deska. Správní řízení – Doručování veřejnou ... Feb 2, 2023 · pomoci. Vizualizační portál VPortal, který spustilo ČTÚ již v listopadu 2022, nabízí komplexní vizualizační nástroj a má sloužit uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice. Podívejme se jaká je testovací verze. Portál je členěn do jednotlivých modulů podle typu ... Český telekomunikační úřad. Sokolovská 219, Praha 9. Poštovní adresa: poštovní přihrádka 02. 225 02 Praha 025. Telefon: 224 004 725, 224 004 657. Všechny ostatní kontakty na ČTÚ jsou uvedeny v menu Adresář. (Další telefonické kontakty odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ jsou uvedeny zde .) Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zjednodušil internetový formulář, jehož prostřednictvím je možné nahlašovat problematický příjem a rušení pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T a DVB-T2. Televizní diváci, kteří mají nekvalitní televizní příjem, se nyní mohou jednodušeji obrátit na ČTÚ díky ... 1. formuláře ZFO Základní typ formulářů pro většinu žádostí, návrhů a oznámení. Pro otevření a vyplnění těchto formulářů je třeba mít nainstalovanou aplikaci FormFiller od Software 602. Formuláře umožňují interaktivní vyplnění na webu ČTÚ nebo jejich vyplnění a zaslání prostřednictvím e-mailu nebo ... ČTÚ dne 2. ledna 2024 v systému ESD přidělil podnikatelům v elektronických komunikacích formuláře typu ART za rok 2023: ART232 – Služby poskytované v elektronických komunikacích a... 12.12. 2023 Postup pro přihlášení elektronickou identitouVznik ČTÚ. Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o …Prostřednictvím služeb třetích stran nebo také tzv. prémiových služeb lze platit za různé služby nebo je jejich prostřednictvím možné odebírat zpoplatněné služby obsahu.Zároveň platí, že tyto služby jsou vyjmuty z působnosti zákona o elektronických komunikacích a tím pádem i z rozhodovací pravomoci Českého telekomunikačního úřadu.ČTÚ v minulých letech na základě analýzy trhu mobilních dat dospěl k názoru, že je v Česku omezena konkurence, a proto jsou ceny služeb jedny z nejvyšších v Evropě. O2, T-Mobilu a Vodafonu proto chtěl uložit povinnost umožnit přístup k jejich velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům za regulovanou cenu.Interaktivní mapy pokrytí vysílacích sítí od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) sdružené pod vizualizačním nástrojem VPortal získaly několik nových funkcí. Díky nim lze například zobrazovat pokrytí jednotlivých televizních vysílačů a zjistit, odkud pocházejí stížnosti na špatný televizní signál.Mobilní aplikace ČTÚ-NetTest Českého telekomunikačního úřadu slouží pro měření základních parametrů mobilního internetového připojení (rychlost uploadu a downloadu, ping). Umožňuje zjistit informace o aktuální kvalitě mobilní služby přístupu k síti internet. Po spuštění aplikace jsou zobrazeny informace o ...Aplikace ČTÚ s názvem Využití rádiového spektra poskytuje přehled podmínek stanovených ČTÚ pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace. Plán využití rádiového spektra navazuje na Plán přidělení kmitočtových pásem …Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zjednodušil internetový formulář, jehož prostřednictvím je možné nahlašovat problematický příjem a rušení pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T a DVB-T2. Televizní diváci, kteří mají nekvalitní televizní příjem, se nyní mohou jednodušeji obrátit na ČTÚ díky ...Český telekomunikační úřad, Prague, Czech Republic. 1,839 likes · 15 talking about this · 117 were here. Vítejte na stránkách Českého telekomunikačního... Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu. Narodil se 25. listopadu 1963. Vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině (dnes Žilinská Univerzita), obor provoz a ekonomika spojů. Na Českém telekomunikačním úřadě působí již od roku 1993, kdy byl úřad ještě součástí tehdejšího Ministerstva ... ČTÚ (@ctu_cz) / Twitter. Follow. ČTÚ. @ctu_cz. Oficiální twitter účet Českého telekomunikačního úřadu. Translate bio. Praha ctu.cz Joined May 2013. 202 Following. 3,926 Followers.194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 250/2016 Sb. o ...Radioamatérská oprávnění a průkazy odborné způsobilosti, která jsou ČTÚ vydávána v souladu s Doporučením Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) č. T/R 61-02, implementovaným i Českou republikou, opravňují jejich držitele ke krátkodobému provozování (maximálně po dobu tří měsíců) amatérské stanice i v …Správní poplatky se platí vždy v souvislosti s konkrétní žádostí podávanou Českému telekomunikačnímu úřadu na zvláštní účet Českého telekomunikačního úřadu. Správní poplatky lze vrátit plátci pouze z důvodů stanovených v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Uhrazené poplatky nelze následně převádět na jiné účty (resp. …Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem … Nástroj ČTÚ-NetTest, provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření, které plně automaticky provede ... Mar 4, 2024 · K tomuto účelu lze využít výlučně elektronické podatelny ČTÚ. Poslední aktualizace provedena dne: 04.03.2024 Útvar/funkce Jméno Kontakty Předseda Rady ČTÚ Ing. Marek Ebert 224 004 602 / 224 004 645 Samostatné odd. sekretariát předsedy Rady / vedoucí sam. odd. Bc. Barbora Havelková 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 250/2016 Sb. o ...Druhy průkazů. Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – VFL. opravňuje jeho držitele k obsluze letadlových stanic, letadlových pozemských stanic, leteckých stanic a leteckých pozemských stanic. [V přihlášce volba a)] Zkušební otázky (verze 12/2022) Osnovy ústní zkoušky. Omezený průkaz ...Praha - Novým předsedou rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) bude od února dosavadní člen Marek Ebert. Ve funkci nahradí Hanu Továrkovou, která úřad řídí od ledna 2020 a příští rok v lednu jí vyprší předsednické funkční období. Rozhodla o tom dnes na návrh ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely vláda.Pokud provozovatel reklamaci nevyhoví, nebo ji nevyřídí včas, může se odesílatel nebo adresát obrátit na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Toto řízení je možné zahájit ve lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy reklamace být vyřízena měla.© 2020 Český telekomunikační úřad. Používáním našeho webu souhlasíte s použitím cookies.Informace o pokrytí digitálním rozhlasem, televizí a veřejnými širokopásmovýmimobilními sítěmi 4G a 5G. Český telekomunikační úřad upozorňuje, že zobrazené informace o … Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ; Systém měření kvality infrastruktury a služeb; Zefektivnění a posílení implementace ... Druhy průkazů. Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – VFL. opravňuje jeho držitele k obsluze letadlových stanic, letadlových pozemských stanic, leteckých stanic a leteckých pozemských stanic. [V přihlášce volba a)] Zkušební otázky (verze 12/2022) Osnovy ústní zkoušky. Omezený průkaz ...ČTÚ může za tento přestupek uložit pokutu až do výše 50.000.000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku. Pomoc poskytovaná Českou obchodní inspekcí V případě nevyžádaného marketingového hovoru Vám doporučujeme nezavěšovat, ale důrazně volajícímu sdělit, že o podobné nabídky nemáte zájem a nechcete, aby Vás v … Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na základě výsledku analýzy relevantního trhu. Český telekomunikační úřad provádí v intervalu 1 až 3 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu ČTÚ vydává jako opatření obecné povahy ...Kmitočet od [kHz] Kmitočet do [kHz] Číslo reference Platnost do Popis; 925100: 935100: ČTÚ-16 648/2018-613/II. vyř. 30.06.2029: Zajišťování veřejné komunikační sítě tiskový mluvčí ČTÚ tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811 e-mail: [email protected]. Český telekomunikační úřad Sokolovská 219, Praha 9 Poslední aktualizace provedena dne: 14.03.2024 ČTÚ – odbor pro oblast Praha Sokolovská 58/219 Vysočany 19000 Praha 9 Poštovní adresa poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 Telefon: 224 004 503 ČTÚ – odbor pro jihočeskou a západočeskou oblast Husova 2727/10 poštovní přihrádka 273 30573 Plzeň Telefon: 377 925 911 …Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚOct 18, 2023 · Český telekomunikační úřad (ČTÚ) chce zachovat terestrické televizní vysílání v České republice i po roce 2030, do kterého platí kmitočtové příděly pro současné celoplošné sítě DVB-T2. Na konferenci Radiokomunikace 2023 to v úterý řekl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert. „Chceme zachovat terestrické televizní ... Informace o pokrytí digitálním rozhlasem, televizí a veřejnými širokopásmovýmimobilními sítěmi 4G a 5G. Český telekomunikační úřad upozorňuje, že zobrazené informace o pokrytí vycházejí výhradně z výpočtů provedených postupem, který je uveden v části Informace každé z nabízených aplikací. Vám připraví přednášku přímo na míru a pomohou Vám lépe se zorientovat ve světě telekomunikací.ČTÚ může za tento přestupek uložit pokutu až do výše 50.000.000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku. Pomoc poskytovaná Českou obchodní inspekcí V případě nevyžádaného marketingového hovoru Vám doporučujeme nezavěšovat, ale důrazně volajícímu sdělit, že o podobné nabídky nemáte zájem a nechcete, aby Vás v …ČTÚ dne 2. ledna 2024 v systému ESD přidělil podnikatelům v elektronických komunikacích formuláře typu ART za rok 2023: ART232 – Služby poskytované v elektronických komunikacích a... 12.12. 2023 Postup pro přihlášení elektronickou identitouČTÚ bude mít od února nového předsedu, vláda jmenovala i nového člena Rady. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely jmenovala nového člena Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jiřího Šuchmana a rozhodla se s účinností od 1. února 2023 jmenovat nového předsedu Rady Českého ...Praha, 1. března 2021 - ČTÚ dne 01. 03. 2021 spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací. Spotřebitel může porovnat ceny a parametry služeb mobilního volání, SMS a dat a mobilního internetu. Od 01. 04. 2021 přibydou k porovnání služby volání v pevném místě, internetu v pevném místě a placené televize.Nejzajímavější čísla telekomunikačního trhu: ČTÚ vydal výroční zprávu za rok 2020. 1. 6. 2021. Český telekomunikační úřad vydal výroční zprávu za rok 2020. Kromě prvních lednových dní jej již celý tento rok vede nová předsedkyně Hana Továrková. Za tu dobu se dokončil přechod na standard DVB-T2 a proběhla ...Poslední aktualizace provedena 15. 1. 2024. Všeobecné oprávnění je opatření obecné povahy Úřadu, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací a na provozování přístrojů. Úřad je oprávněn vydat všeobecné oprávnění k zajišťování sítí elektronických ... VPortal nabízí komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice. Portál je členěn do jednotlivých modulů podle typu služeb. Obsahuje data získaná z měření prováděných pracovníky ČTÚ v terénu a další typy dat, např ... Základny ČTU. Česká tábornická unie a její pobočné spolky provozují desítky základen a tábořišť napříč celou Českou republikou. Na mapě si vyhledej tábořiště a podrobnosti o něm. Pro pronájem kontaktuj provozovatele dle informace uvedené u tábořiště. Chceš-li zadat tábořiště, základnu do mapy, kontaktuj ...Český telekomunikační úřad, Prague, Czech Republic. 1,839 likes · 15 talking about this · 117 were here. Vítejte na stránkách Českého telekomunikačního...Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes zveřejnil mapu pokrytí republiky vysokorychlostním mobilním internetem pro jednotlivé operátory. Stačí si vybrat, který vás zajímá…. AKTUALIZOVÁNO. Foto: autor. AKTUALIZOVÁNO, 19. ledna 2015, 3:40 h: v právě vyšlé prosincové monitorovací zprávě ČTÚ je vidět, že počet ...Elektronické komunikace Rozhodnutí o ceně podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) představují novou formu, jakou bude Český telekomunikační úřad provádět regulaci cen v oboru elektronických komunikací. Cenová rozhodnutí, … Tisková mluvčí Mgr. Tereza Meravá E-mail: [email protected] foto 1 Odkazy Tiskové zprávy Monitorovací zprávy Materiály ke stažení Loga ČTÚ (ZIP; 501 kB) Logomanuál ČTÚ (PDF; 4,36 MB) Foto předsedy Rady ČTÚ foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 RNDr. Průkazy a zkoušky. Hlavní změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti od 1. 1. 2024. Žadatelé s českou státní příslušností již nemusí k formulářům pro žádosti (ke …Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem … 1. formuláře ZFO Základní typ formulářů pro většinu žádostí, návrhů a oznámení. Pro otevření a vyplnění těchto formulářů je třeba mít nainstalovanou aplikaci FormFiller od Software 602. Formuláře umožňují interaktivní vyplnění na webu ČTÚ nebo jejich vyplnění a zaslání prostřednictvím e-mailu nebo ... Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Vám připraví přednášku přímo na míru a pomohou Vám lépe se zorientovat ve světě telekomunikací.Radioamatérská oprávnění a průkazy odborné způsobilosti, která jsou ČTÚ vydávána v souladu s Doporučením Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) č. T/R 61-02, implementovaným i Českou republikou, opravňují jejich držitele ke krátkodobému provozování (maximálně po dobu tří měsíců) amatérské stanice i v … Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Dolní řádka stránky. © 2013 ČTÚ, Všechna práva vyhrazena | Prohlášení pří­stupnosti | RSS Design: © 2013 CRC Data spol. s r.o. | ČTÚ, Všechna práva Praha, 1. března 2021 - ČTÚ dne 01. 03. 2021 spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací. Spotřebitel může porovnat ceny a parametry služeb mobilního volání, SMS a dat a mobilního internetu. Mar 5, 2021 · Ke zkoušce na ČTÚ se každý hlásí samostatně, cena zkoušky je 600 Kč, podrobnější informace najdete na webových stránkách ČTÚ. Zkouška se skládá z písemného testu (otázky a správné odpovědi jsou taky na webu) a ústní části, kde po vás budou chtít komunikační postupy a používané výrazy v angličtině i v ... Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2022 schválila Rada ČTÚ na svém zasedání dne 18. dubna 2023 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2022 Výroční zpráva o univerzální službě Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.Telemarketing: Výkladové stanovisko ÚOOÚ a ČTÚ. Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se .Metodika ČTÚ Metoda průměrných cen účtovaných za 1 minutu volání Metoda je založena na výpočtu průměrné ceny za minutu, získané podílem dosažených tržeb za služby mobilní hlasové komunikace a celkového počtu reálných ochozích minut.Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal první letošní monitorovací zprávu, která stojí za přečtení minimálně ze dvou důvodů. Seznamuje veřejnost s Plánem činnosti ČTÚ pro rok 2024 a s výsledkem Světové radiokomunikační konference organizované Mezinárodní telekomunikační unii v roce 2023. Úkoly ČTÚ pro rok 2024 Jak se již psalo …Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes zveřejnil mapu pokrytí republiky vysokorychlostním mobilním internetem pro jednotlivé operátory. Stačí si vybrat, který vás zajímá…. AKTUALIZOVÁNO. Foto: autor. AKTUALIZOVÁNO, 19. ledna 2015, 3:40 h: v právě vyšlé prosincové monitorovací zprávě ČTÚ je vidět, že počet ...Získáte zaměstnání u stabilního a seriózního zaměstnavatele. Umožníme vám nadále se vzdělávat a rozvíjet, a to jak v rámci interních, tak také externích kurzů, školení a seminářů. Budete se podílet se na rozvoji telekomunikačního a poštovního prostředí a ochraně spotřebitele. Získáte tak zkušenosti ve velmi ...Rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na základě výsledku analýzy relevantního trhu. Český telekomunikační úřad provádí v intervalu 1 až 3 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu ČTÚ vydává jako opatření obecné povahy ...Správní poplatky se platí vždy v souvislosti s konkrétní žádostí podávanou Českému telekomunikačnímu úřadu na zvláštní účet Českého telekomunikačního úřadu. Správní poplatky lze vrátit plátci pouze z důvodů stanovených v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Uhrazené poplatky nelze následně převádět na jiné účty (resp. … Český telekomunikační úřad podle zákona o poštovních službách zajišťuje ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu poštovních služeb, vede evidenci provozovatelů, provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb a přezkoumává nutnost uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby, rozhoduje o udělení poštovní licence a ...

Rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou na základě výsledku analýzy relevantního trhu. Český telekomunikační úřad provádí v intervalu 1 až 3 let analýzu relevantních trhů za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu ČTÚ vydává jako opatření obecné povahy .... Drivecam

čtú

Plaťte za skutečnou rychlost. Od 1. 1. 2021 mají poskytovatelé služby přístupu k internetu povinnost uvádět ve smluvních podmínkách konkrétní rychlosti internetu. Zdali rychlost vašeho internetu dosahuje úrovně sjednané ve vaší smlouvě, změříte např. nástrojem NETTEST. Co byste vše měli najít ve smluvních ...ČTÚ – odbor pro severomoravskou oblast, distrikty Ostrava, Moravská Ostrava: fotky a 1 recenze na Nicelocal.cz. Kontaktní údaje. Rada ČTÚ; Působnost ČTÚ; Rozkladové komise; Boj proti korupci a ochrana oznamovatelů; Poplatky vybírané ČTÚ. Poplatky za využívání rádiových kmitočtů; Poplatky za využívání čísel; Správní poplatky; Zákon o střetu zájmů; Kontakty; Elektronická úřední deska. Správní řízení – Doručování veřejnou ... Základní typ formulářů pro většinu žádostí, návrhů a oznámení. Pro otevření a vyplnění těchto formulářů je třeba mít nainstalovanou aplikaci FormFiller od Software 602. …ČTÚ – odbor pro oblast Praha Telefon: 224 004 503 Fax: 224 004 828. ČTÚ – odbor pro jihočeskou oblast Telefon: 386 104 111 Fax: 386 104 120. ČTÚ – odbor pro západočeskou oblast Telefon: 377 925 911 Fax: 377 236 693. ČTÚ – odbor pro severočeskou oblast Telefon: 475 309 311 Fax: 475 210 572. ČTÚ – odbor pro …ČTÚ - omezený průkaz radiotelefonisty. Je podmínkou pro kapitánský průkaz C. Abych mohl podat žádost o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. radiotelefonními a radiotelegrafními vysílacími rádiovými zařízeními umístěnými na palubách letadel a lodí zapsaných v leteckém ...Právě na český mobilní trh ČTÚ dohlíží. Dalším jejím možným střetem zájmů se zabývalo ministerstvo spravedlnosti. Hrozilo jí pokutou kvůli jejímu angažmá v desítce společností. Zákon jí nařizuje vzdát se výkonných funkcí ve všech firmách, které vlastní.Feb 23, 2024 · 19. března 2024 18:13. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil výsledky loňského řešení stížností na problematický... Úřad hodlá zatočit s podvodnými hovory ze zahraničí. Nedovolají se. 23. února 2024 12:24. Český telekomunikační úřad zahájil veřejnou konzultaci nového znění všeobecného oprávnění z... Marek Ebert za své priority považuje udržitelnost DVB-T2, výběr držitele poštovní licence a podporu dostupnosti a kvality nových sítí a služeb. Podrobnosti. 23. 1. 2023. Monitorovací zpráva 1/2023: rok 2023 v ČTÚ; třetí kolo kontrol poskytovatelů internetu; smlouvy už nesmí být uzavřeny výhradně po telefonu. Pro jednání o žádosti o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je výhodné znát, jaké druhy služeb je možno k zajištění požadavků jednotlivce nebo organizace využívat. Pro obsluhu některých druhů vysílacích rádiových zařízení je v § 26 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ...Further, ČTÚ proposes to deregulate the wholesale central access market commonly referred to as the bit stream access, which enables high-speed internet access to consumers. The Commission is of the view that, at this stage, ČTÚ has not provided sufficient evidence supporting the proposed delineation of local geographic markets to …ČTÚ postupoval s odkazem na § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění tehdejších předpisů (dále jen jako „zák. o el. komunikacích“). Dle tohoto ustanovení sice podáním námitek proti vyřízení reklamace není dotčena povinnost zákazníka uhradit vyúčtování, ale ČTÚ je ...Nejen nový nástroj na měření kvality a rychlosti služby přístupu k internetu, ale také informace o tom, jak rychlost změřit, v jakém případě reklamovat a jak reklamaci podat. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) spustil NetTest – nástroj, který umí provést certifikované měření, jehož výsledek pak mohou zákazníci použít coby podklad pro …Visualization Portal of telecommunications services. VPortal offers a comprehensive visualization tool which helps users to compare the quality of telecommunications services in the Czech republic. The portal is divided into individual modules according to the type of services. It contains data obtained from measurements carried out by CTU ...Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ; Systém měření kvality infrastruktury a služeb; Zefektivnění a posílení implementace ...1. 2018. Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. čj. ČTÚ-70 774/2017-613. Soubory ke stažení. Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2017-10 k využívání ...Podnikání v oblasti poštovních služeb. Informace pro uživatele poštovních služeb. Dodávání balíků. Poštovní věstník. Zpráva o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti ….

Popular Topics